Testowy kalkulator

Twój możliwy zwrot z VAT
Oblicz koszt dla pierwszego kraju.